Jak mechanika kwantowa przenika do przemysłu…

Łączenie z użyciem lasera staje się niesłychanie popularne na rynku spawalniczym z powodu rozmaitości zastosowań spawanie laserowe, prędkości i energooszczędności. Wpływa na to moc uwarunkowań pracy no i specyfika spawarek laserowych. Zważywszy na możliwość dokładnego dozowania energii punktowo możliwe jest obrabianie składników charakteryzujących się bardzo drobną strukturą. Zachowanie struktury obrabianego obiektu z dopuszczalną tolerancją nie przedstawia zagrożenia jako że deformacja spawanego podzespołu jest nieznaczna, praktycznie niezauważalna. Ma miejsce zaledwie małe przekształcenie struktury z powodu niewielkiego obszaru działania mocy cieplnej a to pozwala na spajanie bez przetopień i zachowanie formy materiału sąsiadującego z obszarem łączenia. Znacząca jest także możliwa powtarzalność procesu zespalania laserem a także świetne skutki łączenia przez wzgląd na spawy pozbawione bąbli przy schładzaniu czy wad połączeniowych. Skondensowana energia laserowa daje możność rezygnacji z nagrzewania początkowego, także w przypadku elementów zagrożonych powstawaniem szczelin jak też pozwala na celowe wpływanie na właściwości spoiny. Akuratny wybór parametrów wiązki laserowej jak i dodatku do spawania określa cechy sprężyste spoin takie jak kruchość, wytrzymałość na rozciąganie ewentualnie skręcanie. Ogromnie wartościowe w całym tym procesie stało się dynamiczne operowanie przemieszczaniem głowicy laserowej wzdłuż trzech osi oraz wspomaganie manualnego zgrzewania za pośrednictwem wielopłaszczyznowego oprogramowania systemu sterowania.