Wirtualny spacer przez dom wczasowy a co poza tym?

Sztampowo do opisania dowolnej lokalizacji dysponujemy opisami tekstowymi, zdjęciami, planami względnie animacjami. Mimo to, iż często są często wydajne, każdej z owych technik brakuje kluczowego detalu to jest interaktywności. W sytuacji ich wykorzystania interesant nie posiada niemalże żadnej kontroli nad przesyłaną do niego informacją. Poprzez dodanie wirtualnej wycieczki do stronicy www daje się odwiedzającym możność nadzorowania no i wyboru materiału, który pragną oglądać. Aby propozycja była bardziej przyciągająca dołączane są do wirtualnych spacerów przeróżne uzupełnienia. Najistotniejsze z nich to krótkie filmy, również bezpośrednio z YouTube, w jakim obraz filmowy może być wprowadzony w charakterze spójnego detalu wirtualnej eskapady, bądź wyskakiwać wskutek kliknięcia danego odnośnika. Także miniaturowa mapa Google, którą zamieszcza się by dać zobaczyć sąsiedztwo, gdzie wykonano spacery wirtualne. Wielce wspomaga w orientacji jak i posuwaniu się na wirtualnym spacerze, nade wszystko sporządzonej w sąsiedztwie. Poza tym przynależy oczywiście muzyka, gdzie tło muzyczne przyporządkowane jest do rozlicznych elementów panoramy, których zwrot może być dowolnie zdefiniowany, dając znaczne wrażenie realizmu. Kolejne dodatki stanowią zdjęcia ewentualnie okienka informacyjne. Wyświetlenie fotografii, ewentualnie określonych danych przebiega wskutek wciśnięcia przycisku umiejscowionego na pulpicie panoramy sferycznej, a to pozwala na ukazanie niuansów otoczenia, szczegółów mniejszego modułu lub powiększenia obrazu. Ponadto odnośniki każdych eskapad wirtualnych. Stanowią one wspomagający rodzaj posuwania się na wirtualnej eskapadzie, zarazem akcentującym jego atrakcyjność.