Aquaterapia, niedoceniane panaceum pomagające w licznych przypadłościach.

Tak medycyna klasyczna jak i alternatywna doceniają skuteczność terapii uzdrawiających z użyciem aquaterapii. W czasach antycznych pospolite już było stosowanie wody nie wyłącznie w charakterze środka do ablucji czy też jako napój, ale również w charakterze remedium na choroby. Hydroterapia polega na zewnętrznym stosowaniu wody z użyciem każdego stanu skupienia, od gazowego przez ciekły po lód, dla osiągnięcia zaplanowanego skutku leczniczego. Podstawę zdrowotnego oddziaływania wody stanowi jej temperatura wspólnie z ciśnieniem w trakcie stosowania. Jednym z podstawowych zastosowań hydroterapii jest masaż wodny. Masaż wodny uczestniczy przy utrzymaniu ogólnej tężyzny organizmu oraz właściwego stanu umysłowego przez ustalone leczenie ustalonych części ustroju oraz stanów emocjonalnych istoty ludzkiej. Skutkiem materialnego aplikowania wodolecznictwa jest zredukowanie tonusu mięśni jak i rozproszenie płynów ustrojowych. Są one znaczące choćby w czasie zesztywnienia mięśni czy też terapii powierzchownych obrzęków. Hydromasaż umożliwia znakomitą metodę na zachowanie odprężonego ciała oraz duszy. Ustrój znajdujący się w równowadze jest w stanie nas wydatnie pomóc w radzeniu sobie z wszechobecnym stresem. Korzystne zmiany zachodzące w organizmie podczas ukierunkowanego masażu wodnego są przeróżne, a pośród nich poprawa krążenia, co likwiduje odpady przemiany materii jak i przy pomocy białych krwinek wytępi bakcyle i wirusy, wzmacniając progres zdrowienia. Stymuluje przepływ limfy, pomagając w nagromadzaniu protein i eliminowaniu produktów przemiany materii, usprawnia mobilność. Należycie przeprowadzony masaż oczyszcza organizm.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Bywa tak w życiu, ze biznes się nie klei, brak zamówień, zleceń, dopada nas kryzys w branży, w której działamy, bank nie chce nam dać kredytu na inwestycję, która poprawiłaby naszą sytuację… Co można wtedy zrobić? Prowadząc spółkę, czy nawet najprostszą formę działalności gospodarczej – jako prywatny przedsiębiorca – ponosimy wcale niemałe koszty stałe – księgowość i obowiązkowe składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych! Rozwiązaniem, przynajmniej czasowym jest zawieszenie działalności gospodarczej. Ustawodawca zezwala na zawieszenie działalności od 30 dni do dwóch lat.
czysty biznes
Nie płacimy wtedy składek ZUS, ale też okres zawieszenia nie dolicza nam się do emerytury. Również po upływie miesiąca od zawieszenia( nie płacąc już składki zdrowotnej) tracimy prawo do świadczeń zdrowotnych. Musimy się więc prywatnie ubezpieczyć. Prawo do zawieszenia działalności gospodarczej ma swoje ograniczenia – więcej na zakładanie spółek warszawa. Najłatwiej ma prywatny przedsiębiorca, który nie zatrudnia na umowę o pracę pracowników – nie ma wtedy żadnych formalnych przeszkód. W przypadku spółek bez osobowości prawnej(np. cywilnych czy jawnych) zawieszenie jest możliwe i skuteczne, jeżeli dokonają tego wszyscy wspólnicy. Ważne jest również to, że w czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca zachowuje prawo do wykonywania niezbędnych czynności dla zachowania czy zabezpieczenia źródeł przyszłych przychodów. Może też przyjmować należności powstałe przed zawieszeniem działalności i spłacać powstałe w tym okresie zobowiązania. Traci się natomiast prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od posiadanych środków trwałych.