Jak wybrać dobrą maszynę do lodów?

Wezwanie na świadka organu administracji publicznej, który wydał decyzję reprywatyzacyjną albo był stroną postępowania, w którym decyzja została wydana, nie znajduje podstaw prawnych